REGULAMIN PARKU

Zakup biletu jest potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z Regulaminem,
akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do jego przestrzegania.

 1. Na terenie Parku mogą przebywać tylko osoby z ważnym biletem wstępu.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie zagrody tylko w obecności swoich opiekunów.
 3. Wstęp dla dzieci do 3 roku życia jest darmowy.
  4.. Wszelkiego rodzaju odpady niepodlegające już dalszemu wykorzystaniu prosimy
  umieszczać w specjalnie przygotowanych koszach na śmieci.
 4. Rodzice są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na swoje dzieci podczas ich pobytu
  w Wiejskim „ZOO”. Właściciel Parku oraz żadna inna jednostka z nim powiązana nie ponosi
  odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z użytkowaniem Parku Rozrywki
  niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Na terenie Parku prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń personelu, jeżeli
  wystąpią sytuacje, w których takie polecenia będą konieczne.
 6. W razie jakichkolwiek pytań personel Parku jest do Państwa dyspozycji. Udzielimy
  wszelkiej pomocy jeśli tylko taka byłaby potrzeba.
 7. Prosimy o uważne pilnowanie swoich rzeczy. Nie odpowiadamy za rzeczy skradzione lub
  pozostawione bez opieki. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by
  nasz Park był miejscem spokojnym i całkowicie bezpiecznym.
 8. Na teren Parku ZABRANIA się wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów,
  materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych, oraz wszelkich innych mogących spowodować
  utratę zdrowia lub życia drugiego człowieka.
 9. Ponad to zabrania się:
 • wspinania na ogrodzenie otaczające Park
 • śmiecenia
 • wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych
 1. Na teren Parku nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem
  narkotyków oraz wszelkich innych środków odurzających
 2. Zakupionego biletu wstępu nie można przekazywać innej osobie. Każdy bilet jest
  jednorazowy i przysługuje tylko jednej osobie.
 3. Klienci Parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody
  jakie nastąpiły po ich działaniu.
 4. W sytuacji odniesienia kontuzji lub obrażeń ciała z winy niesprawnego urządzenia na
  terenie Parku – należy bezzwłocznie skontaktować się z obsługą Parku. Tylko takie
  zgłoszenie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie.
 5. Park zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie
  jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości (klientów) Parku.
 6. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury,
  warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 czerwca 2020 r.